Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Niet-voorziening heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de volgende verwerkingen geen andere gegevens worden verstrekt.
"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Serverlogbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod.
Uw gegevens worden onder andere naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit genomen voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Contact

Verantwoordelijk
Neem contact met ons op als u dat wenst. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Wildfang Petcare GmbH, Deichstr. 36, 20459 Hamburg, Duitsland, 040-8221 746 000, info@wildfang.pet


Ongevraagd contact met de klant per e-mail
Als u per e-mail zakelijk contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze ter beschikking heeft gesteld. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Indien de contactopname dient ter uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies over kooprente, opstelling van een offerte) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzamelen en verwerken bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact te leggen.

Indien de contactopname dient ter uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies bij aankoop, het opstellen van een offerte) of een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van van artikel 6 lid 1 lid b DSGVO.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

WhatsApp Zakelijk
Als je voor zaken contact met ons opneemt via WhatsApp, gebruiken we de WhatsApp Business-versie van WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; "WhatsApp"). Als u zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, wordt deze dienst geleverd door WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS).
De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden. Voor dit doel verzamelen en verwerken we uw mobiele telefoonnummer dat is opgeslagen bij WhatsApp, uw naam indien verstrekt en andere gegevens voor zover door u verstrekt. We gebruiken voor de dienst een mobiel apparaat, in wiens adresboek alleen gegevens worden opgeslagen van gebruikers die via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan WhatsApp zonder dat je al toestemming hebt gegeven aan WhatsApp.
Je gegevens worden door WhatsApp naar de server van Meta Platforms Inc gestuurd. ingediend in de VS.
Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /gegevensbescherming/internationale-dimensie-gegevensbescherming/standaardcontractuele clausules-scc_de.
Als de contactopname dient ter uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies bij aankoop, het opstellen van een aanbieding) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op de op basis van artikel 6, lid 1, punt b DSGVO.
Indien om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij het gebruik van WhatsApp is te vinden op https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service en https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.


Klantaccount Bestellingen

Klantaccount
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd.Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen.De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.


Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (b) AVG en is vereist om een ​​contract met u uit te voeren.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde rederijen en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.
Uw gegevens worden onder andere naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit genomen voor gegevensoverdrachten naar Canada.


beoordelingen reclame

Gegevensverzameling bij het schrijven van een opmerking
Wanneer u reageert op een artikel of bijdrage, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De verwerking dient om opmerkingen mogelijk te maken en opmerkingen weer te geven. Door de opmerking in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd.


Als je opmerking is gepubliceerd, wordt alleen de naam die je hebt opgegeven gepubliceerd.

Klantbeoordeling koper
Op onze website gebruiken we de koperszegel-klantbeoordelingstool van Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Na uw bestelling willen we u vragen om uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren.
Voor dit doel zullen we u per e-mail schrijven, waarbij we het technische systeem van de aanbieder van de koperszegelevaluatietool gebruiken als onderdeel van de orderverwerking.
Uw gegevens worden verwerkt met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de bijbehorende link in de e-mail, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.
De verwerking zonder uitdrukkelijke toestemming is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit.f DSGVO uit het legitieme belang bij waarheidsgetrouwe, geverifieerde evaluaties van onze diensten in het kader van directe reclame. Hiertoe sturen wij een elektronisch evaluatieverzoek voor onze eigen goederen of diensten die u al bij ons hebt gekocht. Het wordt verzonden naar het e-mailadres dat we van u hebben ontvangen als onderdeel van de verkoop van goederen of diensten. Het verzenden van het beoordelingsverzoek is onderworpen aan de voorwaarde dat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik van uw e-mailadres.
U kunt te allen tijde bezwaar maken door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het colofon. U kunt ook de daarvoor bestemde link in het evaluatieverzoek gebruiken. Er zijn geen andere kosten dan de transportkosten volgens de basistarieven.

De persoonlijke gegevens die in dit verband zijn opgeslagen in het technische systeem van de evaluatietool voor koperszegels, worden 3 maanden na de levering van goederen die voor de evaluatie zijn geregistreerd, verwijderd.

Logo website Google Klantenreviews
Het websitelogo voor Google-klantrecensies van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") is op onze website geïntegreerd.
Het doel van de integratie is om het aantal en het resultaat van de beoordelingen weer te geven die we tot nu toe via Google hebben ontvangen en om deelname aan dit programma te adverteren.
Google gebruikt cookies om het logo op onze website weer te geven en om je gepersonaliseerde advertenties op Google te tonen. Uw IP-adres kan onder andere worden verwerkt en naar Google worden verzonden.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevens worden onder meer verzonden op basis van
modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://privacy.google.com /businesses/controllerterms/. Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij het gebruik van Google-klantenrecensies is te vinden op https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html en op https://policies.google.com/privacy?hl=de

Beoordelingstool voor Google-klantenreviews
Voor onze website gebruiken we de beoordelingstool voor Google-klantrecensies van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
Na uw bestelling willen wij u vragen om uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren. Hiervoor sturen we u een e-mail met behulp van de Google-aanmeldingsmodule voor enquêtes. De volgende informatie kan onder meer worden verwerkt en naar Google worden verzonden: Bestelgegevens (bijv. Bestel-ID, land van levering, verwachte leverdatum, GTIN van de bestelde producten) en uw e-mailadres.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/ en https://business .safety.google/adscontrollerterms.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij het gebruik van Google-klantenrecensies is te vinden op https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html en op https://policies.google.com/privacy?hl=de
Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Ongeacht de contractverwerking gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.


Gebruik van mobiel telefoonnummer voor het verzenden van sms-advertenties
Ongeacht de contractverwerking gebruiken we uw mobiele telefoonnummer uitsluitend voor onze eigen advertentiedoeleinden om sms-advertenties te verzenden, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw mobiele telefoonnummer wordt dan van de mailinglijst verwijderd.ERP

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
We gebruiken een goederenbeheersysteem voor de contractverwerking als onderdeel van de orderverwerking. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens die als onderdeel van de bestelling zijn verzameld, verzonden naar

JTL Software GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hückelhoven
verzonden.


Betaaldienstverlener Kredietrapportage

PayPal gebruiken
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. U vindt deze op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


PayPal Express gebruiken
We gebruiken de PayPal Express-betaalservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. op onze website. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de PayPal Express-betaalservice aan te kunnen bieden.
Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert wanneer de website wordt bezocht. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend.
Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG
in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG.U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking
Door PayPal Express te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt b AVG.
Meer informatie over gegevensverwerking bij gebruik van de PayPal Express-betalingsservice vindt u in de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x =de_DE#Updated_PS


Gebruik van Amazon Payments
We gebruiken de Amazon Payments-betaalservice van Amazon Payments Europe s.c.a. op onze website. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments").
Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de Amazon Payments-betaalservice aan te kunnen bieden.
Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat Amazon Payments gegevens (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert wanneer de website wordt bezocht. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend.
Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Door "Amazon Payments" te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar Amazon Payments verzonden om het contract met u te kunnen nakomen met behulp van de geselecteerde betalingsmethode.
Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt b AVG.
Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienst Amazon Payments vindt u in de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming op: https://pay.amazon.com/de/help/201212490


Gebruik van persoonlijke gegevens bij het selecteren van Klarna-betalingsopties
Om u de betaalmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, zullen wij persoonsgegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven. Op deze manier kan Klarna beoordelen of je gebruik kunt maken van de via Klarna aangeboden betaalmogelijkheden en de betaalmogelijkheden aanpassen aan jouw wensen. Algemene informatie over Klarna is beschikbaar op: https://www.klarna.com/de/. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms /0/de_de/privacy behandeld.Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser eenduidig ​​kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies.Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen.Reeds opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd te allen tijde. Wij willen u er echter op wijzen dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.
De onderstaande links geven informatie over het beheren (inclusief deactiveren) van cookies in de belangrijkste browsers:

Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij hieronder in de gegevensbeschermingsverklaring anders wordt vermeld, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.
Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt op basis van artikel 25 (2) TTDSG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Analyse Ad Tracking-partner

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”) op onze website.
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, verwijzende URL (website via waarmee u onze website heeft gevonden), de website heeft bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.De op deze manier gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevens worden onder meer verzonden op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl / de/policies/ en onder https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.


Gebruik van Facebook-pixel
We gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland "Facebook") op onze website.

Meta Platforms Ierland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die plaatsvindt wanneer de service wordt geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens naar Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 13, 14 AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het voldoen aan de verplichtingen conform artikel 33, 34 AVG voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst. Meta Platforms Ierland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, in overeenstemming met de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de service en de verplichtingen op grond van artikel 33, 34 AVG, voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Meta Platforms Ireland onder de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst.
Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Hiervoor is de Facebook-remarketingtag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt.Deze geeft aan de Facebook-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten op dit gebied en opties voor het beschermen van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van Google Ads-conversies bijhouden
We gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en, in dit verband, conversietracking (evaluatie van bezoeken). Google Conversion Tracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google).
Als u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Als gevolg hiervan kunnen cookies op geen enkele manier worden gevolgd via de websites van Ads-klanten.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/
.
Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25 (1) zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van Google AdSense
Wij gebruiken op onze website de AdSense-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). De gegevensverwerking heeft tot doel advertentieruimte op de website te huren en bezoekers te targeten op de website-adres op interesses gebaseerde advertenties. Deze functie wordt gebruikt om bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties van het Google Display Netwerk te tonen. Google gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/. Google kan deze informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere Google-gegevens.
Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Voor meer informatie en het privacybeleid van Google, zie: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy /


Gebruik van de remarketing- of 'soortgelijke doelgroepen'-functie van Google Inc.
We gebruiken de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
De applicatie dient om bezoekersgedrag en bezoekersinteresses te analyseren. Google gebruikt cookies om het websitegebruik te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Via de cookies worden zowel bezoeken aan de website als anonieme gegevens over het gebruik van de website vastgelegd. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgegevens van bezoekers van de website. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://wwwgoogle.com/privacy/ads/

Gebruik van de Pinterest-tag
We gebruiken de Pinterest-tag van Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin 2, Ierland "Pinterest") op onze website.
Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Pinterest. Hiervoor is de Pinterest-conversietag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de Pinterest-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Deze geeft aan de Pinterest-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Pinterest wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount als u bent ingelogd op het sociale netwerk. Als je Pinterest bezoekt, krijg je gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Pinterest-advertenties te zien.
Als u onze website bezoekt via een pin op het sociale netwerk Pinterest, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Pinterest en wij herkennen dat je op de pin hebt geklikt en bent doorgestuurd naar deze pagina. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, dient om conversiestatistieken op te stellen en zo onze website te optimaliseren. Hier kunnen onder andere de volgende informatie worden verwerkt: totaal aantal gebruikers dat op een van onze pinnen heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd, op onze website bezochte subpagina's (bijv. categorie- of productpagina's), zoekopdrachten op onze website , de inhoud van uw winkelwagen, voltooide transacties.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /gegevensbescherming/internationale-dimensie- gegevensbescherming/standaardcontractuele clausules-scc_de.
Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Pinterest, uw rechten op dit gebied en opties voor het beschermen van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Pinterest op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

Gebruik van het ADCELL-partnerprogramma
We gebruiken het partnerprogramma "ADCELL" van Firstlead GmbH (Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlijn; "ADCELL").
Als u op een advertentie met een affiliate-link klikt, plaatst ADCELL een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer. De cookies dienen voor een correcte facturering in het kader van het partnerprogramma door het succes van een advertentiemedium vast te leggen. De cookies herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en de herkomst van de bestelling van de adverteerder kan worden achterhaald. ADCELL maakt ook gebruik van zogenaamde trackingpixels.Hierdoor kan informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's worden geëvalueerd
De informatie die wordt gegenereerd door cookies en trackingpixels over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt verzonden naar een ADCELL-server en daar opgeslagen. ADCELL kan onder meer herkennen dat er op de partnerlink op deze website is geklikt. Onder bepaalde omstandigheden kan ADCELL deze (geanonimiseerde) informatie doorgeven aan contractpartners, maar gegevens zoals het IP-adres worden niet samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij het meten van het succes van partneradvertenties en de daarbij behorende correcte facturering van commissies in het kader van het partnerprogramma. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt tracking door ADCELL hier uitschakelen https://www.adcell.de/datenschutz. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.


Plug-ins en diversen

Gebruik van Google Tag Manager
Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags die worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het op behoeften gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van onze website.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en daardoor worden ook geen persoonsgegevens verwerkt. Het maakt echter het activeren van andere tags mogelijk die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.

Gebruik van sociale plug-ins
We gebruiken plug-ins voor sociale netwerken op onze website. De integratie van sociale plug-ins en de gegevensverwerking die daarbij plaatsvindt, dienen om de reclame voor onze producten te optimaliseren.
Wanneer sociale plug-ins zijn geïntegreerd, wordt er een koppeling tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van de aanbieder van het sociale netwerk en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser op de hoogte te stellen, voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. Zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, worden verzonden naar de server van de provider. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op het sociale netwerk. Een overdracht vindt ook plaats voor gebruikers die niet zijn geregistreerd of niet zijn ingelogd. Als u tegelijkertijd bent verbonden met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. door op de knop te drukken) wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen van uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert.
Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG.Uw persoonlijke gegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van artikel 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
De hieronder genoemde sociale netwerken zijn met behulp van sociale plug-ins in onze website geïntegreerd. Meer gedetailleerde informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van de gegevens, evenals uw rechten in dit verband en opties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsverklaringen van de providers.


Facebook van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die plaatsvindt wanneer de service wordt geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens naar Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 13, 14 AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het voldoen aan de verplichtingen conform artikel 33, 34 AVG voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen onder artikel 33, 34 AVG , voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Meta Platforms Ireland op grond van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten op dit gebied en opties voor het beschermen van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland):
https://help.instagram.com/155833707900388

Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /gegevensbescherming/internationale-dimensie-gegevensbescherming/standaardcontractuele clausules-scc_de.
Pinterest van Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS)
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS.

Gebruik van de functie voor eenmalige aanmelding van Facebook
We gebruiken de functie voor eenmalige aanmelding (voorheen Facebook Connect) van
Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; “Facebook”)
Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die plaatsvindt wanneer de service wordt geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens naar Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 13, 14 AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het voldoen aan de verplichtingen conform artikel 33, 34 AVG voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen onder artikel 33, 34 AVG , voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Meta Platforms Ireland op grond van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst.
Met deze functie kunnen websitebezoekers inloggen op de website met hun bestaande Facebook-account. De gegevensverwerking dient ter verificatie tijdens registratie, personalisatie en op interesses gebaseerde advertenties.
Om de functie op de website aan te bieden, wordt een verbinding met de Facebook-server tot stand gebracht. Hiervoor worden cookies gebruikt. Onder andere, De volgende informatie wordt verzameld en verzonden naar Facebook: IP-adres, browserinformatie, verwijzende URL (website van waaruit u onze website hebt bezocht), locatiegegevens. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op het sociale netwerk. Een overdracht vindt ook plaats voor gebruikers die niet zijn geregistreerd of niet zijn ingelogd. Als u tegelijkertijd bent verbonden met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen van uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Bij gebruik van de single sign-on-functie wordt het Facebook-profiel van de websitebezoeker gekoppeld aan een klantaccount voor deze website. Wij ontvangen persoonsgegevens van de gebruiker van Facebook, zoals gespecificeerd in het inlogproces. Dit kan de volgende informatie bevatten: naam, adres, openbare profielinformatie (bijv. naam, profielfoto, leeftijd, geslacht), e-mailadres, vriendenlijsten, "vind ik leuk"-informatie.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de behoeftegerichte en gerichte vormgeving van de website.U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten op dit gebied en opties voor het beschermen van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van Google reCAPTCHA
Op onze website gebruiken we de reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). De query dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens en geautomatiseerde, machinale verwerking. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google voor de reCAPTCHA-service nodig heeft, aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en indien nodig ook verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG uit ons overwegend gerechtvaardigd belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https:// www.google.com/privacy.

Gebruik van Google onzichtbare reCAPTCHA
We gebruiken de onzichtbare reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
Dit dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens en geautomatiseerde, machinale verwerking. Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens die door Invisible reCaptcha worden gebruikt om reguliere gebruikers van bots te onderscheiden. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de Invisible reCAPTCHA-service naar Google verzonden.
Deze gegevens worden door Google verwerkt binnen de Europese Unie en mogelijk ook in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG uit ons overwegend gerechtvaardigd belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://wwwgoogle.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com /privacy

Gebruik van YouTube
We gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube") op onze website. YouTube is een Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; aan 'Google') gelieerd bedrijf.
De functie toont op YouTube opgeslagen video's in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer je een video bekijkt, wordt informatie daarover naar YouTube gestuurd en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de behoeftegerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten op dit gebied en opties voor het beschermen van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy .


Gebruik van Google-lettertypen
We gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
De gegevensverwerking dient voor de uniforme weergave van lettertypen op onze website. Om de lettertypen te laden, wordt bij het openen van de pagina een verbinding met Google-servers tot stand gebracht. Hier kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere uw IP-adres en informatie over de browser die u gebruikt, wordt verwerkt en doorgegeven aan Google. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw Google-account.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij een gebruiksvriendelijke en esthetische vormgeving van onze website. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG door ons hiervan op de hoogte te stellen.
Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https://developers.google.com/fonts /faq .


Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Nadat het contract is afgesloten, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder fiscaal en handelsrecht, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik


Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten op grond van artikel 15 tot 20 AVG: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien hebt u volgens artikel 21 lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6 lid 1 f AVG en tegen verwerking met het oog op directe reclame.


Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens niet rechtmatig worden verwerkt.


U kunt onder meer een klacht indienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken onder de volgende contactgegevens:

Hamburg Commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Ludwig-Erhard-Str 22, 7e verdieping
20459 Hamburg
Telefoon: +49 40 428544040
Fax: +49 40 428544000
E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de


Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie met effect voor de toekomst.
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

laatste update: 10.01.2022

.

Topseller

 • Deine Vorteile bei Wildfang®

  Als kleines Dankeschön für deine Bestellung in unserem Shop erhältst du eine kostenlose Probe unseres getreidefreien Premiumfutters.

  Viel Freude beim Verfüttern!

 • Gratis Nassfutter in BARF Qualität

  Ab einem Bestellwert von 49€ erhältst du eine Dose unseres PremiumNassfuttersin BARF Qualität kostenlos zu deiner Bestellung dazu. Direkt im Warenkorb kannst du dann zwischen den SortenLamm,Huhn oderRind entscheiden.

 • Versandkostenfreie Lieferung

  Innerhalb von Deutschland versenden wir unsere Bestellungen ab 79€ kostenfrei zu dir nach Hause. Ansonsten betragen unsere Versandkosten lediglich 3,90€. Außerhalb von Deutschland berechnen wir eine Versandkostenpauschale von 9,90€.