Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die niet primair kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.)

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen een maand zonder opgaaf van reden te herroepen.
De opzegtermijn is één maand vanaf dag
,

- waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is de goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u één of meer goederen als onderdeel van één bestelling heeft besteld en deze worden geleverd of worden;
- waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is de laatste goederen in bezit heeft genomen, als u meerdere goederen heeft besteld als onderdeel van een enkele bestelling en deze afzonderlijk worden geleverd ;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit heeft genomen, als u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd ;

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in bezit heeft genomen, indien goederen worden geleverd als onderdeel van een bestelling voor regelmatige levering gedurende een bepaalde periode.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Seterus GmbH, Deichstrasse 36, 20459 Hamburg, telefoonnummer: 040-8221746000, e-mailadres: info@wildfang.pet) sturen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief of een e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.


We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U heeft de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, het terug of overhandig het aan ons of aan Wildfang Petcare GmbH, Dr.- Raber-Str.10, 19230 Hagenow . De deadline wordt gehaald als je de goederen terugstuurt voor de deadline van 14 dagen.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen

Redenen voor uitsluiting of verlopen

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten


- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou verlopen;
- voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder kan worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; - voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementen.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor contracten

- voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering als de verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen vermengd waren;
- voor het aanleveren van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verbroken.Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan Seterus GmbH, Deichstrasse 36, 20459 Hamburg, e-mailadres: info@wildfang.pet :

- Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


.

Punkte sammeln und sparen!

Melde dich kostenlos bei uns an, erstelle dein Kundenkonto und sammle bei jedem Einkauf Punkte, die du dann in bares Geld umwandeln und einlösen kannst.

Anmelden

Empfehle uns weiter!

Versende deinen persönlichen Gutscheincode als Link an deine Liebsten und profitiere selbst davon. Sobald der Code eingelöst wird, wird auch dein Rabatt in deinem Kundenkonto freigeschaltet.

Dabei erhältst du einen 40€ Gutschein und jeder Freund einen 10€ Gutschein als Dankeschön.