Gegevensbescherming

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel vereist, noch vereist voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Niet-voorziening heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de volgende verwerkingen geen andere gegevens worden verstrekt.
"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Serverlogbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod.
Uw gegevens worden onder andere naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit genomen voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Contact

Verantwoordelijke
Als je wilt, neem dan contact met ons op. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Wildfang Petcare GmbH, Deichstr. 36, 20459, Hamburg, Duitsland, 040-8221 746 000, info@wildfang.pet


Initiatief contact door de klant per e-mail
Als u zakelijk contact met ons opneemt per e-mail, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, bericht tekst) alleen voor zover door u verstrekt. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Indien het tot stand brengen van contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. advies over koopbelang, opstellen van een aanbieding) of een reeds gesloten contract tussen u en ons betreft , vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. b AVG.
Indien om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lid f AVG van onze zwaarder wegend legitiem belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Als u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt . De gegevensverwerking dient om contact te leggen.

Als het contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. advies over koopbelang, voorbereiding van een aanbieding) of een reeds gesloten contract tussen u betreft en ons, deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

WhatsApp Business
Als u voor zaken contact met ons opneemt via WhatsApp, gebruiken we de WhatsApp Business-versie van WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; "WhatsApp"). Als u zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, wordt deze dienst geleverd door WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS).
Het doel van de gegevensverwerking is het verwerken en beantwoorden van uw contactverzoek. Voor dit doel verzamelen en verwerken we uw mobiele telefoonnummer dat is opgeslagen bij WhatsApp, indien verstrekt, uw naam en andere gegevens voor zover door u verstrekt. Voor de service gebruiken we een mobiel apparaat waarvan het adresboek alleen gegevens opslaat van gebruikers die contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan WhatsApp zonder dat u al uw toestemming aan WhatsApp hebt gegeven.
Uw gegevens worden van WhatsApp naar de server van Meta Platforms Inc . verzonden in de VS.
Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Als het contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. , het opstellen van een offerte) of een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub b AVG.
Indien contact wordt opgenomen voor om andere redenen vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het bieden van een snel en eenvoudig contact en bij het beantwoorden van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij het gebruik van WhatsApp vindt u op https ://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service en https://www.whatsapp.com/legal/#privacy -beleid.


Klantenrekening Bestellingen

Klantenrekening
Als u een klantenrekening opent , verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd.Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen.De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.


Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (b) AVG en is vereist om een ​​contract met u uit te voeren.
Uw gegevens worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de door u geselecteerde rederijen en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.
Uw gegevens worden onder andere naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit genomen voor gegevensoverdrachten naar Canada.


Recensies Adverteren

Gegevensverzameling bij het schrijven van een reactie
Als we reageren op een artikel of bijdrage, verzamelen we uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De verwerking dient om opmerkingen mogelijk te maken en opmerkingen weer te geven. Door de opmerking in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd.


Wanneer uw opmerking is gepubliceerd,alleen de naam die u heeft opgegeven zal worden gepubliceerd.

Klantbeoordeling koper
Op onze website gebruiken we de klantbeoordelingstool koperzegel van Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Na uw bestelling willen wij u vragen uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren.
Hiervoor zullen wij u per e-mail schrijven, waarbij wij gebruik maken van het technische systeem van de aanbieder van de evaluatietools voor het gebruik van koperszegels als onderdeel van de orderverwerking.
Uw gegevens worden verwerkt met uw toestemming of op basis van ons legitieme belang.
De verwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 lit. a AVG met uw toestemming, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van het verzoek om inzage. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de bijbehorende link in de e-mail, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. Uw e-mailadres wordt dan van de distributielijst verwijderd.
De verwerking zonder uitdrukkelijke toestemming is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit.f DSGVO uit het legitieme belang bij waarheidsgetrouwe, geverifieerde evaluaties van onze diensten in het kader van directe reclame. Hiertoe sturen wij een elektronisch evaluatieverzoek voor onze eigen goederen of diensten die u al bij ons hebt gekocht. Het wordt verzonden naar het e-mailadres dat we van u hebben ontvangen als onderdeel van de verkoop van goederen of diensten. Het verzenden van het verzoek tot herziening is onderworpen aan de voorwaarde dat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik van uw e-mailadres.
U kunt te allen tijde bezwaar maken door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het colofon. U kunt ook de daarvoor bestemde link in het evaluatieverzoek gebruiken. Hier zijn geen andere kosten aan verbonden dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

De persoonsgegevens die in dit kader zijn opgeslagen in het technische systeem van de koperszegelbeoordelingstool worden 3 maanden na de levering van goederen geregistreerd voor de evaluatie.
Website-logo voor Google-klantrecensies
Het website-logo voor Google-klantrecensies van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") is geïntegreerd op onze website.
Het doel van de integratie is om het aantal en het resultaat van de beoordelingen weer te geven die we tot nu toe van Google hebben ontvangen en om deelname aan dit programma te adverteren .
Om het logo op onze website weer te geven en om u gepersonaliseerde advertenties op Google te kunnen tonen, worden Google-cookies ingeschakeld. Uw IP-adres kan onder andere worden verwerkt en naar Google worden verzonden.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van
modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://privacy.google. com/businesses/controllerterms/.Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 lid 1 zin 1 TTDSG in samenhang met artikel 6 lid 1 onder a AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij het gebruik van Google-klantrecensies op https https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google-beoordelingstool voor klantrecensies
We gebruiken de Google-beoordelingstool voor klantrecensies van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
Na uw bestelling willen we u vragen uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren. Hiervoor sturen we u een e-mail met behulp van de Google-aanmeldingsmodule voor enquêtes. De volgende informatie kan onder meer worden verwerkt en naar Google worden verzonden: bestelgegevens (bijv. bestel-ID, land van levering, verwachte leveringsdatum, GTIN van de bestelde producten) en uw e-mailadres.
Uw gegevens kunnen verzonden naar de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/ en https://business .safety.google/adscontrollerterms.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij het gebruik van Google-klantenrecensies vindt u op https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html en op https://policies.google.com/privacy?hl=de
Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven
Ongeacht de contractverwerking gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van de nieuwsbrief, voor zover u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven hieraan. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.


Gebruik van mobiele telefoonnummer voor het verzenden van sms-advertenties
We gebruiken uw mobiele telefoonnummer onafhankelijk van contractverwerking uitsluitend voor onze eigen advertentiedoeleinden om sms-advertenties te verzenden , als u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd.
De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw mobiele telefoonnummer wordt dan verwijderd uit de distributielijst.Detailhandel

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
We gebruiken een goederenbeheersysteem voor contractverwerking als onderdeel van de orderverwerking. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens die als onderdeel van de bestelling zijn verzameld, verzonden naar

JTL-Software-GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hückelhoven verzonden
Gebruik van PayPal
Op alle PayPal-transacties is het PayPal-privacybeleid van toepassing. U vindt deze op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


PayPal Express gebruiken
Op onze website gebruiken we de PayPal Express-betaalservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de PayPal Express-betalingsservice aan te kunnen bieden.
Om deze betalingsservice te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens opslaat (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Met de cookies kan uw browser worden herkend.
Met uw toestemming worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt op grond van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG
in samenhang met artikel 6 Paragraaf 1 lit. a AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Door PayPal Express te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden om het contract met u te kunnen uitvoeren met de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt b. AVG.
Meer informatie over gegevensverwerking bij gebruik van de PayPal Express-betalingsservice vindt u in de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy- full?locale.x=de_DE# Updated_PS


Gebruik van Amazon Payments
We gebruiken de Amazon Payments-betalingsservice van Amazon Payments Europe s.c.a. op onze website. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments").
Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de Amazon Payments-betaalservice aan te kunnen bieden.
Het is noodzakelijk om te integreren deze betalingsdienst die Amazon Payments verzamelt, opslaat en analyseert (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer de website wordt bezocht. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies zorgen ervoor dat uw browser kan worden herkend.
Met uw toestemming worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Door "Amazon Payments" te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking doorgegeven aan Amazon Payments om het contract met te voltooien Om u te kunnen voldoen aan de geselecteerde betalingsmethode.
Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel https://pay.amazon.com/de /help/201212490


Gebruik van persoonlijke gegevens bij het selecteren van Klarna-betalingsoptiesOm u de betalingsopties van Klarna te kunnen aanbieden, zal persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven. Op deze manier kan Klarna beoordelen of je gebruik kunt maken van de via Klarna aangeboden betaalmogelijkheden en de betaalmogelijkheden aanpassen aan jouw wensen. Algemene informatie over Klarna is beschikbaar op: https://www.klarna.com/de/. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms /0/de_de/privacy behandeld.


Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser eenduidig ​​kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, voorkomt. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd.Wij wijzen u er echter op dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten
U kunt de onderstaande links gebruiken om erachter te komen hoe u cookies kunt beheren (inclusief deactiveren) in de belangrijkste browsers:
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij hieronder anders vermeld in de verklaring inzake gegevensbescherming, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.
Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt op basis van artikel 25 (2) TTDSG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
 

Analysis Ad Tracking Affiliate

Gebruik van Google Analytics
We gebruiken op onze website maakt gebruik van de webanalyse-service Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, verwijzende URL (website via waarmee u onze website heeft gevonden), de website heeft bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website. De informatie die hierdoor wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt plaats:a gebaseerd op standaard contractuele clausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://policiesgoogle.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/ adsprocessorvoorwaarden /. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in in combinatie met artikel 6 lid 1 lit. a AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/ en onder https ://policies.google.com/technologies/ cookies?hl=de.


Gebruik van de Facebook-pixel
We gebruiken de " Custom Audiences"-remarketingfunctie van de Meta Platforms op onze website Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland "Facebook").

Meta Platforms  Ierland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de integratie van de dienst die plaatsvindt bij het verzamelen van uw gegevens en het doorgeven van deze gegevens aan Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen volgens artikel 13, 14 AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het voldoen aan de verplichtingen volgens artikel 33, 34 AVG voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst. Meta Platforms Ierland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, in overeenstemming met de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de service en de verplichtingen volgens artikel 33, 34 AVG, voor zover een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Meta Platforms Ireland op grond van de overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking.
De applicatie heeft tot doel bezoekers te richten op de website met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerkadres Facebook. Hiervoor is de Facebook-remarketingtag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Deze geeft aan de Facebook-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount.Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 (1) zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking Facebook's privacybeleid op https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Gebruik van Google Ads conversietracking
We gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en in dit verband conversietracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google).
Als u op een advertentie van Google klikt, wordt er een conversietrackingcookie op uw computer geplaatst gearchiveerd. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies op geen enkele manier kunnen worden gevolgd via de websites van Ads-klanten.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/
.
Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25 (1) zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: https:// www.google.de/policy/privacy/

Gebruik van Google AdSense
We gebruiken de AdSense-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.De gegevensverwerking dient voor het verhuren van advertentieruimte op de website en het targeten van bezoekers van de website met op interesses gebaseerde advertenties. Deze functie wordt gebruikt om bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties van het Google Display Netwerk te tonen. Google gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/. Google kan deze informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval koppelen aan andere Google-gegevens.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (6) 1 lit. een AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: https:// www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy/


Gebruik van de remarketing- of "Similar Audiences"-functie van Google Inc.
We gebruiken de remarketing- of "Similar Audiences"-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
Het doel van de applicatie is het analyseren van bezoekersgedrag en interesses. Google gebruikt cookies om het websitegebruik te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Via de cookies worden zowel bezoeken aan de website als anonieme gegevens over het gebruik van de website vastgelegd. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgegevens van bezoekers van de website. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die zeer waarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar Google LLC-servers in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 (1) zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van de Pinterest-tag
We gebruiken de Pinterest-tag van Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin 2, Ierland "Pinterest") op onze website Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Pinterest. Hiervoor is de Pinterest-conversietag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de Pinterest-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Deze geeft aan de Pinterest-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Pinterest wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount als u bent ingelogd op het sociale netwerk. Als u Pinterest bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Pinterest-advertenties te zien.
Als u onze website bezoekt via een pin op het sociale netwerk van Pinterest, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Pinterest en wij herkennen dat je op de pin hebt geklikt en bent doorgestuurd naar deze pagina. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, dient om conversiestatistieken op te stellen en zo onze website te optimaliseren. Hier kunnen onder andere de volgende informatie worden verwerkt: totaal aantal gebruikers dat op een van onze pinnen heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd, op onze website bezochte subpagina's (bijv. categorie- of productpagina's), zoekopdrachten op onze website , de inhoud van uw winkelwagentje, voltooide transacties.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25, lid 1, zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) lit. a AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Pinterest, uw rechten in dit verband en opties voor het beschermen van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Pinterest op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Gebruik van het ADCELL-partnerprogramma
Wij gebruiken het partnerprogramma "ADCELL" van Firstlead GmbH (Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlijn; "ADCELL").Als u op een advertentie met een partnerlink klikt, plaatst ADCELL een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer. De cookies dienen voor een correcte facturering in het kader van het partnerprogramma door het succes van een advertentiemedium vast te leggen. De cookies herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en de herkomst van de bestelling van de adverteerder kan worden achterhaald. ADCELL maakt ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Hierdoor kan informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's worden geëvalueerd.
De door cookies en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt naar een ADCELL-server gestuurd en daar opgeslagen. ADCELL kan onder andere herkennen dat de partnerlink op deze website is aangeklikt. ADCELL kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractpartners, maar gegevens zoals het IP-adres worden niet gecombineerd met andere opgeslagen gegevens.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 lit f AVG van ons doorslaggevende legitieme belang bij het meten van het succes van partneradvertenties en de bijbehorende correcte facturering van commissies in het kader van het partnerprogramma. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt tracking door ADCELL hier uitschakelen https://www.adcell.de/datenschutz. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.


Plug-ins en diversen

Gebruik van de Google Tag Manager
We gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website .
Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags die worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het op behoeften gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van onze website.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en er worden ook geen persoonlijke gegevens verwerkt. Het maakt echter het activeren van extra tags mogelijk die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.

Gebruik van sociale plug-ins
We gebruiken plug-ins voor sociale netwerken op onze website. De integratie van sociale plug-ins en de gegevensverwerking die daarbij plaatsvindt, dient om de reclame voor onze producten te optimaliseren.
Bij de integratie van sociale plug-ins wordt een koppeling tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van de sociale netwerkproviders en de plug-in wordt op de pagina weergegeven door een bericht aan uw browser, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, worden verzonden naar de server van de provider. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op het sociale netwerk. Een overdracht vindt ook plaats voor gebruikers die niet zijn geregistreerd of niet zijn ingelogd. Als u tegelijkertijd bent verbonden met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. door op de knop te drukken) wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen van uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 S 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG.Uw persoonlijke gegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van artikel 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
De hieronder genoemde sociale netwerken zijn met behulp van sociale plug-ins in onze website geïntegreerd. Meer gedetailleerde informatie over de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van de gegevens, evenals uw rechten in dit verband en opties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsverklaringen van de providers.


Facebook van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die vindt plaats wanneer de dienst is geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens naar Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 13, 14 AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het voldoen aan de verplichtingen conform artikel 33, 34 AVG voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen onder artikel 33, 34 AVG , voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Meta Platforms Ireland onder de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevens worden onder andere verzonden op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door Facebook, uw rechten in dit opzicht en opties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op
https://www.facebook.com/ over/privacy/.

Instagram van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland):
https://help.instagram.com/155833707900388

Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /gegevensbescherming/internationale-dimensie-gegevensbescherming/standaardcontractuele clausules-scc_de.
Pinterest van Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS)
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS.

Gebruik van de single sign-on-functie van Facebook
We gebruiken de single sign-on-functie (voorheen Facebook Connect) op onze website
Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; "Facebook")Meta Platforms Ierland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die plaatsvindt bij de integratie van de dienst en de overdracht van deze gegevens naar Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 13, 14 AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het voldoen aan de verplichtingen conform artikel 33, 34 AVG voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen onder artikel 33, 34 AVG , voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Meta Platforms Ireland onder de Joint Processing Agreement.
Met deze functie kunnen websitebezoekers inloggen op de website met hun reeds bestaande Facebook-account. De gegevensverwerking dient ter verificatie tijdens registratie, personalisatie en op interesses gebaseerde advertenties.
Om de functie op de website aan te bieden, wordt een verbinding met de Facebook-server tot stand gebracht. Hiervoor worden cookies gebruikt. Onder andere, De volgende informatie wordt verzameld en verzonden naar Facebook: IP-adres, browserinformatie, verwijzende URL (website van waaruit u onze website hebt bezocht), locatiegegevens. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op het sociale netwerk. Een overdracht vindt ook plaats voor gebruikers die niet zijn geregistreerd of niet zijn ingelogd. Als u tegelijkertijd bent verbonden met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen van uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevens worden onder andere verzonden op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Bij gebruik van de single Met de aanmeldfunctie wordt het Facebook-profiel van de websitebezoeker gekoppeld aan een klantaccount voor deze website. Wij ontvangen persoonsgegevens van de gebruiker van Facebook, zoals gespecificeerd in het inlogproces. Dit kan de volgende informatie bevatten: naam, adres, openbare profielinformatie (bijv. naam, profielfoto, leeftijd, geslacht), e-mailadres, vriendenlijsten, "Vind ik leuk"-informatie.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG van ons doorslaggevende legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website.U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door Facebook, U kunt informatie vinden over uw rechten in dit verband en opties voor het beschermen van uw privacy in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op
https://www.facebook.com/about/privacy/.
Google reCAPTCHA gebruiken
Op onze website gebruiken we de reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). De query dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens en geautomatiseerde, machinale verwerking. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google voor de reCAPTCHA-service nodig heeft, aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en indien nodig ook verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https ://www.google.com/privacy.

Gebruik van Google invisible reCAPTCHA
Op onze website gebruiken we de onzichtbare reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
Dit dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens en geautomatiseerde, machinale verwerking. Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens die door Invisible reCaptcha worden gebruikt om reguliere gebruikers van bots te onderscheiden. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de Invisible reCAPTCHA-service naar Google verzonden.
Deze gegevens worden door Google verwerkt binnen de Europese Unie en mogelijk ook in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG in ons doorslaggevende legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://wwwgoogle.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy

Gebruik van YouTube
Op onze website gebruiken we de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube"). YouTube is een bedrijf dat is aangesloten bij Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
De functie geeft video's weer die zijn opgeslagen op YouTube in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer je een video bekijkt, wordt informatie daarover naar YouTube gestuurd en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevens worden onder andere verzonden op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door YouTube en Google, kunt u meer informatie vinden over uw rechten in dit verband en opties voor het beschermen van uw privacy in de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube op
https://www.youtube.com/t/privacy.

Gebruik van Google Fonts
We gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
De gegevensverwerking dient voor de uniforme weergave van lettertypen op onze website. Om de lettertypen te laden, wordt bij het openen van de pagina een verbinding met Google-servers tot stand gebracht. Hier kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere uw IP-adres en informatie over de browser die u gebruikt, wordt verwerkt en doorgegeven aan Google. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw Google-account.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang in een gebruiksvriendelijk en esthetisch ontwerp van onze website. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG door ons hiervan op de hoogte te stellen.
Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https://developers .google.com/fonts/faq.


Rechten van de betrokkene en bewaartermijn

Duur van de opslag
Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, met name fiscaal en handelsrecht, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik


Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten op grond van artikel 15 tot 20 AVG: Recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien heeft u volgens artikel 21 lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6 lid 1 f AVG en op verwerking ten behoeve van direct advertising.


Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
U heeft Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.


U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, die u kunt bereiken onder de volgende contactgegevens:

Hamburg Commissioner for Data Protection and Freedom of Information
Ludwig-Erhard-Str 22, 7th floor
20459 Hamburg
Tel.: +49 40 428544040
Fax: +49 40 428544000
E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de


Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, lit om in de toekomst bezwaar te maken.
Nadat het bezwaar is ingediend, wordt de verwerking van de betreffende gegevens worden beëindigd tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.


laatst bijgewerkt: 01/10 /2022.